Satakieliohjelma palkitsee vuosittain vuoden Satakieli -tunnustuksella henkilön tai yhteisön, joka toiminnallaan on upealla tavalla tukenut ja auttanut kuulovammaisia lapsia tai nuoria sekä heidän perheitään kasvamaan täyteen mittaan. Kerro, kuka sinun mielestäsi on ansainnut tunnustuksen. Vuoden Satakielen valitsee satakielitiimi saamistaan ehdotuksista, ja palkinnon saaja julkaistaa Satakieliseminaarissa.