ANMÄLAN TILL SATAKIELISEMINARIET

KONTAKTUPPGIFTER

Deltagarens namn

Jag är
yrkespersonstuderandeförälderannat

Yrke/titel

Jag är av Satakieliprogrammet utbildad stödperson
Ja

Adress

Faktureringsadress

Deltagarens telefonnummer

Deltagarens e-post

DELTAGANDE I SEMINARIET

Jag deltar i seminariet
torsdagen den 27.9fredagen den 28.9

Jag deltar i måltiderna
torsdagen den 27.9fredagen den 28.9

Allergier/specialdiet

DELTAGANDE I ÖVRIGT PROGRAM

Jag deltar i importörernas workshop 26.9

Jag deltar i kvällsprogrammet torsdagen den 27.9 kl. 19.30-21.00
JaNej


TOLKNING

Satakieliseminariets huvudsakliga språk är finska och på fredag delvis engelska. Alla finskspråkiga presentationer tolkas till svenska och finskt teckenspråk. Presentationerna på engelska tolkas till finska, svenska och finskt teckenspråk. Vänligen anteckna ditt behov av tolk nedan. Tolkar och tolkningsutrustning bokas enligt behov.


Jag behöver
tolkning från finska till svenskatolkning från engelska till svenskateckenspråktolkningskrivtolkningtolkning till tecknat tal


Satakieli-teamet koordinerar beställningen av teckenspråkstolkar, skrivtolkning och tolkning till tolkar av tecknat tal . För tolkningen används deltagarens eget tolkningsbeslut. Genom att anmäla ditt behov av tolkning ger du sitt samtycke till att dina kontaktuppgifter förmedlas till den person som handhar koordineringen av tolkar.


TilläggsuppgifterJag tillåter att ni kan skicka mig marknadsföringspost av Satakieliprogrammets kommande skolningar och händelser. Jag tillåter att mina kontaktuppgifter kan tilläggas till Satakieliprogrammets kundregister.
JaNejNär du anmält dig får du en automatisk bekräftelse på din anmälan. Om du inte fått en bekräftelse inom ett dygn, vänligen anmäl dig igen. Vid problem kan Satakieliprogrammets kurssekreterare kontaktas.